Skip to content

APK keuring

Is uw auto toe aan een APK-keuring?

Amstel Car Service keurt uw voertuig snel en vakkundig.

De APK-keuring is een verplichte periodieke technische controle voor motorvoertuigen. Onze gekwalificeerde APK-keurmeesters voeren deze inspectie uit en beoordelen of het voertuig voldoet aan de wettelijke eisen. Als uw auto de keuring succesvol doorstaat, ontvangt u een geldigheidsbewijs (APK-rapport) dat aangeeft dat uw voertuig aan de normen voldoet.

Wanneer dient uw voertuig gekeurd te worden?

In Nederland moet een personenauto, bedrijfsauto of motor met benzine- of elektromotor vanaf het moment van eerste toelating na 1 januari 2005, vier jaar na de eerste toelating worden gekeurd voor de APK. Daarna geldt dat het voertuig twee keer moet worden gekeurd in de twee jaar die volgen, en daarna elk jaar. Voor diesel- en LPG-auto’s geldt dat deze vanaf drie jaar na de eerste toelating jaarlijks gekeurd moeten worden.

Transparante communicatie zonder onverwachte kosten. 

Wanneer wij tijdens de APK-keuring gebreken ontdekken, nemen wij direct contact met u op. Aan de hand van een keuringsrapport zal de APK-keurmeester eventuele reparatie- en adviespunten aangeven. Wij zullen met u de benodigde reparaties en de daarmee samenhangende kosten bespreken. Pas na uw akkoord voeren wij de reparatie uit.

Hulp of advies nodig?

Bel ons op 020 – 663 09 88
of plan direct een afspraak

Reviews